ม.5 เทอม 1

เนื้อหาม.5 แถมคอร์ส สอวน. และ NETSAT
สอนโดย

เคมีพี่แนน

สิ่งที่จะได้รับ
 • เนื้อหาทั้งหมด 62 วีดีโอ
 • ความยาวรวมประมาณ 120:0 ชั่วโมง
 • เรียนได้ 500 วัน
เพิ่มเติม

 • เนื้อหาในคอร์ส 62 วีดีโอ
 • NETSAT 20 บทเรียน
 • NETSAT ep 20 1:20 hr
 • NETSAT ep 1 1:1 hr
 • NETSAT ep 2 1:17 hr
 • NETSAT ep 3 1:23 hr
 • NETSAT ep 4 0:52 hr
 • NETSAT ep 5 0:38 hr
 • NETSAT ep 6 1:6 hr
 • NETSAT ep 7 1:6 hr
 • NETSAT ep 8 0:22 hr
 • NETSAT ep 9 0:56 hr
 • NETSAT ep 10 0:52 hr
 • NETSAT ep 11 0:51 hr
 • NETSAT ep 12 1:15 hr
 • NETSAT ep 13 1:12 hr
 • NETSAT ep 14 1:22 hr
 • NETSAT ep 15 1:16 hr
 • NETSAT ep 16 0:59 hr
 • NETSAT ep 17 0:52 hr
 • NETSAT ep 18 1:10 hr
 • NETSAT ep 19 1:26 hr
 • สอวน เคมี 4 บทเรียน
 • ตะลุยโจทย์ สอวน ep 1 1:7 hr
 • ตะลุยโจทย์ สอวน ep 2 1:6 hr
 • ตะลุยโจทย์ สอวน ep 3 0:57 hr
 • ตะลุยโจทย์ สอวน ep 4 1:8 hr
 • แก๊ส 12 บทเรียน
 • แก๊ส Ep 1 1:16 hr
 • แก๊ส Ep 2 1:26 hr
 • แก๊ส Ep 3 0:59 hr
 • แก๊ส Ep 4 1:4 hr
 • แก๊ส Ep 5 0:49 hr
 • แก๊ส Ep 6 1:22 hr
 • แก๊ส Ep 7 1:5 hr
 • แก๊ส Ep 8 0:37 hr
 • แก๊ส Ep 9 0:50 hr
 • แก๊ส Ep 10 1:20 hr
 • ติวสอบแก๊ส ครั้ง1 0:47 hr
 • ติวสอบแก๊ส ครั้ง2 0:58 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 17 บทเรียน
 • ติวสอบอัตรา ครั้ง4 1:17 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 1 1:13 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 2 1:6 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 3 1:4 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 4 1:14 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 5 1:12 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 6 1:0 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 7 1:23 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 8 0:43 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา ม 5 Ep 9 1:2 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา Ep 10 1:25 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา Ep 11 1:24 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา Ep 12 0:29 hr
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยา Ep 13 1:16 hr
 • ติวสอบอัตรา ครั้ง1 1:24 hr
 • ติวสอบอัตรา ครั้ง2 1:20 hr
 • ติวสอบอัตรา ครั้ง3 1:13 hr
 • สมดุลเคมี 5 บทเรียน
 • สมดุล Ep.1 0:52 hr
 • สรุปสมดุลที่สอบกลางภาค 0:18 hr
 • สมดุล Ep 2 1:16 hr
 • สมดุล ep 3 1:2 hr
 • สมดุล ep 4 1:7 hr
 • ติวเสริม 4 บทเรียน
 • NETSAT ชีวะ 1 2:20 hr
 • NETSAT ชีวะ 2 2:1 hr
 • NETSAT ชีวะ 3 0:59 hr
 • NETSAT ชีวะ 4 1:2 hr
 • คอร์สแนะนำ
 • NETSAT

  เคมีพี่แนน | 28 Video | 500 วัน

  1,690 1,290 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ม.5 เทอม 1 KKW

  เคมีพี่แนน | 50 Video | 500 วัน

  3,500 3,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ม.5 เทอม 1

  เคมีพี่แนน | 62 Video | 500 วัน

  3,500 3,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  ม.4 เทอม 1

  เคมีพี่แนน | 50 Video | 500 วัน

  3,500 3,000 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด
  Entrance เคมีพี่แนน

  เคมีพี่แนน | 99 Video | 365 วัน

  4,900 4,500 ฿ / 1 คน

  รายละเอียด